چاپ
دسته: blog
بازدید: 650
سیستم انبار و حسابداری انبار

سیستم انبار و حسابداری انبار ، اطلاع از وضعیت موجودی انبار یکی از نیازهای اولیه مدیران می باشد.

تا بتوانند بر اساس آن، تصمیمات درستی به منظور کنترل هزینه های نگهداری موجودی، سفارش گذاری و تامین به موقع کالا و پیشگیری از کمبود موجودی اتخاذ نمایند. از جمله فعالیت های انبارداری و حسابداری انبار، جانمایی انبار، جلوگیری از کمبود موجودی انبار و تامین به موقع کالاها می باشد.


مسئولیت های سیستم انبارداری


- تهیه اطلاعات موجودی انبار برای مدیران سازمان ها
- کنترل و مدیریت ورود و خروج انبار طبق مجوزهای صادر شده توسط سایر واحدهای سازمان
- ثبت و ارائه رویدادهای مالی بر اساس ورود و خروج کالا از انبار
از جمله فعالیت های دیگر حسابداری انبار، قیمت گذاری و حسابداری مواد و کالا، انبارگردانی، مدیریت سفارشات و غیره می باشد.


مزایای سیستم انبارداری


- به روز نگهداشتن اطلاعات موجودی مواد و کالا: با استفاده از این سیستم می توان در هر لحظه اطلاعات ورود و خروج کالاها از انبار ثبت و نگهداری شده و مدیران همواره اطلاعات دقیقی از موجودی مبلغی و تعداد کالا در اختیار خواهند داشت.
- چند ارزی: این ویژگی باعث شده است قابلیت مدیریت و گزارش دهی اطلاعات مبلغی کالا را بر اساس نیاز هر کسب و کار به تفکیکی ارزهای مورد نیاز، در دسترس کاربران قرار دهد.
- پشتیبانی از استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا: موجودی کالا بخش مهمی از دارایی های یک سارمان را تشکیل می دهد. انعکاس موجودی کالا در رائه وضعیت مالی و عملکرد مالی سازمان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
پشتیبانی از فعالیت های شعبه های متمرکز
در این سازمان ها که دارای چندین شعبه می باشند، با استفاده از این سیستم انبارداری می توان ثبت و نگهداری اطلاعات موجودی کالا در هر شعبه، انتقال موجودی ها به تفکیک شعبه ها و انعکاس وقایع مالی در ارتباط با ورود و خروج کالا را به تفکیک هر شعبه در دسترس مدیران سازمان ها قرار داد.


رزرو موجودی


چنانچه تقاضای کالا از عرضه آن بیشتر شود، سازمان ها دچار کمبود می شوند. به منظور انجام تعهدات قابل اجرا از قابلیت رزرو استفاده می شود. بر این ساس سازمان های تجاری می توانند میزان موجودی خود را رزرو کرده تا از کمبود آن جلوگیری به عمل آورند. با استفاده از این رویکرد، خوش نامی سازمان ها حفظ شده و همچنین هزینه های کمبود ناشی از به تعویق افتادن عملیات به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.


نتیجه پایانی


بسیاری از سازمان ها از مشخصات کالا به منظور کنترل موجودی کالاها در سازمان استفاده می نمایند. سازمان ها براین اساس می توانند ورود و خروج کالاها را در انبار به تفکیک ویژگی ثبت نمایند.