چاپ
دسته: blog
بازدید: 737
سرمایه گذاری و انواع آن

سرمایه گذاری و انواع آن ، سرمایه گذاری یعنی وجوه نقد به یک یا چندین دارایی البته با هدف کسب سود در آینده، تبدیل می شود.

البته این سرمایه گذاری دارای ریسک بوده و سودآور بودن و یا نبودن آن در آینده مشخص نیست، اما بر اساس اطلاعات موجود، حسابداران قادر به پیش بینی نتایج خواهند بود. هدف از سرمایه گذاری کسب سود و کاهش هزینه ها می باشد. سرمایه گذاری در داراییهای واقعی و دارایی های مالی انجام می شود. دارایی واقعی دارایی می باشد که ارزش آن وابسته به خودش می باشد مانند مسکن و طلا. دارایی های مالی دارایی می باشد که ارزش آن وابسته به خودش نبوده و نیاز دارد فردی دیگر آن را ضمانت کند. مانند اوراق مشارکت، چک، سپرده بانکی و غیره

 

روش های مختلف تقسیم بندی سرمایه


- بر اساس موضوع سرمایه گذاری: بر این اساس، سرمایه گذاری به دو نوع واقعی و مالی دسته بندی می شود.
- بر اساس زمان و یا مدت سرمایه گذاری: بر این اساس می توان سرمایه گذاری را به کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی کرد.
- بر اساس خطر یا ریسک سرمایه گذاری: بر این اساس، به سه دسته ریسک متناسب، ریسک نسبی بیشتر، پر خطر یا ریسکی تقسیم بندی می شود.


انواع سرمایه گذاران


- اشخاص حقیقی: این افراد بیشتر به منظور سود از سرمایه گذاری اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کنند. هنگامی که سرمایه افراد زیاد باشد امکان دارد، هدف دیگری مانند کسب کنترل شرکت از راه خرید درصد بالایی از سهام آن شرکت ادامه یابد.
- اشخاص حقوقی: شامل بانکها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های دارنده یا مادر، شرکت های کارگزاری می باشند.


نتیجه پایانی


سرمایه گذاری ابزاری به منظور کسب دارایی بوده و هر فردی می تواند سرمایه گذاری را انجام دهد. تفاوت بین سرمایه گذاری و شرط بندی در این است که سرمایه گذاری روشی طولانی و زمان بر بوده ولی شرط بندی به این صورت نیست و سریع نتیجه آن حاصل می شود.