حسابداری مالیاتی چیست ؟ ، حسابداری مالیاتی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی است که آموختن و به کار بردن آن فوق العاده تاثیر منحصر به فردی در پیشگیری از اشتباهات حسابداری ، به دست آوردن درآمد و بهتر شدن معیشت‌ها دارد .


دنیای حسابداری از پیچ و خم‌ها پر است که با دانستن آن ها می‌ شود از بروز مشکلات به خوبی جلوگیری نمود ، به پیشرفت کسب و کارها کمک نمود و وضعیت معیشت جامعه ، سازمان‌ها و افراد را به شکلی عادلانه گسترش داد . به همین علت یکی از دانش‌های مهم در دنیای حسابداری ، حسابداری مالیاتی می باشد .
قبل از آن که بدانیم حسابداری مالیاتی چیست و دارای چه مواردی می باشد ، باید بدانیم که مالیات چیست و چرا پرداخت و دریافت آن بسیار مهم است .
مالیات هزینه ‌ای اجتماعی است که ملت‌ها در مقابل به کارگیری از امکانات و منبع های یک کشور پرداخت می‌کنند تا آن منابع و امکانات قابل جایگزینی باشند . مالیات‌ها می‌تواند به شخص ، موسسه ، دارایی و ... تعلق داشته باشد و طبق توانایی و اندازه درآمد گوناگون هستند . بعضی از اقتصاددان‌‌ها از مالیات در برابر مصرف دفاع می نمایند و اعتقاد دارند این روش گرفتن مالیات می‌تواند منصفانه تر از مالیات بر درآمد باشد . برای مثال در بعضی کشورها ، سیگار از مالیات‌ های سنگینی برخوردار است . تا به دلیل عاملی بازدارنده عمل نماید و از مصرف زیاد آن خودداری نمایید . مالیات‌هایی که مردم می پردازند باید برای حصول هدف های زیر استفاده شود .
آموزش و پرورش در کلیه ی سطح ها
ایجاد و پیشرفت حمل و نقل و راه‌های ارتباطی
حفظ تمامیت ارضی ، بالا بردن نیروی دفاعی و اداره نیروهای نظامی
تامین خودکفایی در کشاورزی ، علوم و صنعت
تامین بهداشت ، آب ، برق ، مخابرات و... در کلیه ی سطح ها
گروه‌های گوناگونی مجبور به پرداخت مالیات می باشند . از جمله تمامی مالک ها ، هر فرد حقیقی ایرانی که درآمدهایی را به دست می‌آورد ، هر فرد حقیقی غیر ایرانی که درآمدهایی در ایران تحصیل می‌کند و یا درآمدهایی که جهت واگذاری امتیازات ، تعلیمات و کمک‌ها می گیرند هم مشمول پرداخت مالیات هستند . به عنوان مثال اگر حق نمایش برای یک فیلم در ایران گرفته شود ، آن درآمد دارای مالیات می باشد .
در برابر خیلی از سازمان‌ها و نهادها مالیات نمی پردازند . مثلا وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ، دستگاه‌هایی که بودجه آن ها را دولت می پردازد و شهرداری‌ها مشمول این قانون نمی باشند .
تاریخچه حسابداری به هزار سال پیش برمی گردد ، وقتی که انسان‌ها با کمک مهره‌های گلی ، لوحه‌ها و ابزارهای شمارش ، حقوق کارگران ، موجودی انبار ، بودجه مورد نیاز برای جنگ و خیلی دیگر از موضوع ها را حساب و کتاب می‌کردند . حسابداری همانند یک رشته دانشگاهی تقریبا چندین سال عمر دارد و به وسیله ی شخصی ایتالیایی به اسم لوکا پاچیولی که دوست نقاش مشهور ، لئوناردو داوینچی بود ، سپرده شد .